Subsidieprocedure

De hoogte van de toegekende subsidie bedraagt max. €1.000 per aanvraag. Het toegekende bedrag wordt verstrekt bij wijze van voorschot. De subsidiënt dient uiterlijk binnen een maand na voltooiing van het project een verantwoording van de kosten te mailen, alsmede een verslag van het project in column formaat. Het verslag wordt op de website van de Stichting gepubliceerd.

Het bestuur vergadert tweemaal per jaar, en wel:

– in april, deadline aanvragen eind maart

– in oktober, deadline aanvragen eind september

Zie het Aanmeldformulier om uw project aan te melden.

Verwante instellingen:
Stichting Stokroos
Mondriaan Fonds
Stichting Niemeijer Fonds
Het Cultuurfonds