Subsidieprocedure

De hoogte van subsidietoekenning zal maximaal ca. € 1.000 per aanvraag bedragen. Een toegekende subsidie zal worden verstrekt als voorschot. De subsidiënt dient het project en de kosten achteraf schriftelijk te verantwoorden

Het bestuur vergadert 3 maal per jaar over subsidieaanvragen:

in jan/feb,  deadline aanvragen 31 december,

in mei/juni,  deadline aanvragen 30 april

in aug/sept,  deadline aanvragen 31 juli

Zie het Aanmeldformulier om uw project aan te melden.

Verwante instellingen:
Stichting Stokroos
Mondriaan Fonds
Stichting Niemeijer Fonds