Donateurs

De Stichting Gerbrandy Cultuurfonds is een door de Belastingdienst Anbi-aangemerkte stichting op cultureel gebied. Uw donaties zijn van harte welkom op NL76INGB0006716678 en (extra) fiscaal aftrekbaar.