Over de stichting

LET OP: Op dit moment zijn geen aanmeldingen mogelijk voor subsidies.

De Stichting Gerbrandy Cultuurfonds is opgericht om de uiteindelijke nalatenschap van Hiske Gerbrandy te besteden. Bij leven beschikt de stichting over donaties van Hiske en eventuele anderen.

De Stichting heeft ten doel het stimuleren van beeldende kunst in Nederland in de meest brede zin van het woord. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verstrekken van beurzen aan beeldend kunstenaars, die voor hun kunstzinnige ontwikkeling enige tijd in het buitenland willen verblijven. Bijvoorbeeld, voor het volgen van studies, het volgen of geven van workshops, het verblijven in kunstenaarsdorpen, het werken met speciale locale materialen, zulks ter beoordeling door het bestuur van de Stichting.

Voor vergoeding komen in aanmerking de reiskosten en de kosten van levensonderhoud ter plaatse voor de duur van maximaal 6 maanden.