Over de stichting

De Stichting Gerbrandy Cultuurfonds is opgericht om het legaat uit de nalatenschap van Hiske Gerbrandy te besteden. Bij leven beschikt de stichting over donaties van Hiske en eventuele anderen.

De Stichting heeft ten doel het stimuleren van beeldende kunst in Nederland in de meest brede zin van het woord. De Stichting wil dit doel bereiken door het verstrekken van subsidies aan beeldend kunstenaars in Nederland die voor hun professionele ontwikkeling een project in het buitenland willen gaan doen. Projecten zijn bijv. een artist-in-residency, het volgen van een studie die aansluit bij werk en kennis van de aanvrager, het volgen of eventueel ook geven van een workshop, en/of een professionele uitwisseling met collega-kunstenaars en/of de lokale bevolking. Kosten van materialen vallen nadrukkelijk buiten de scope van de Stichting, evenals het maken van werk elders. Het bestuur heeft in dezen het laatste woord.

Voor vergoeding komen in aanmerking de reiskosten en de kosten van levensonderhoud ter plaatse.