Contactgegevens

De Stichting houdt kantoor en is te bereiken op:

Valeriusstraat 130hs
1075 GE Amsterdam
KvK 62823035
RSIN 854971865

Het bestuur wordt gevormd door:

Marian Bijlenga (voorzitter)
Nora Hooijer (lid)
Hiske Gerbrandy (secretaris en penningmeester)

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden
voor de Stichting geen financiële vergoeding.

De Stichting heeft geen betaalde medewerkers in
dienst.

E-mail adres: gerbrandycultuurfonds@gmail.com